Είμεθα ορφαναί. Και αι δύο.περιπατώντας εις την μπλογκόσφαιραν.


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Ελείψαμαι ολίγον, είχαμαι πάγει εις τα λουτρά, έχομεν και παραθεριστικιάν οικίαν, παρακαλούμαι. Αλλά εκεί σύνδεσιν δεν έχομαι βάλει ακόμη, φοβούμασται πως θα μας εγίνει εθιστικόν το διαδίκτυον και δεν το επιδιώκομαι, κακό πράγμα αι καταχρήσεις εις τας διακοπάς.

Καθίσαμαι να πιούμαι έναν καφαί εντός σήμερις κι ανοίξαμαι μερικά μπλογκς για να διαβάσουμαι τι χάσαμαι τόσαι ημέραι. Και εφρίξαμαι! Αμέτρηται αδελφαί βγάζοσι οφθαλμόν αντί οφθαλμέος! Τι φρίκη, μον ντιαί.

Αφήνομαι αυτό το πενιχρόν σχόλιον και την αποδοκιμασίαν μας και πάμαι εξωτερικώς δια μια βόλταν καλύτερα. Έχει και θερμό κλίμα εις το κέντρον, άρα οι λαϊκισταί θα έχουν προσφύγει εις τας παραλίας.

αι άλλη ορφανή


11 Responses to “περιπατώντας εις την μπλογκόσφαιραν.”

 1. Anonymous sensualmonk 

  αλλά και το βοργιαδάκυ του το αίχυ: να προσσαίχεται μιν κρυώσετται, καλαίς μας

 2. Anonymous Alexis Colby 

  Darlings μου γυρίσαταιαιαιαιαι;

  Πολύ χαίρομαι η Γυναίκα που αποδεχτήκαται την πρόταση υιοθεσίας που Πρώτη σας έκαμα!

  Αναμείναται αφιερωματικό post εις την αριστροκρατική σελίδα μου εντός της ημέρας, που θα διαλαλεί εις τους πάντας ότι πλέον τελείται υπό την προστασία μιας Colby!

  xxx

 3. Anonymous Ιφιμέδεια 

  Καλαί μας φίλαι,
  αγαπημέναι αδελφαί,

  μην κατηγορείται ταις άλλαις αδελφαίς. Είναι θερμοκέφαλαι και ζωηράς φύσεος και προσπίπτουν εις καβγάδαις ολοένα.

  Σας είμαι κανονικά πολύ θυμωμένη που δεν έχετε δώσει κανέν σημείον ζωής εδώ και τόσον πολύ καιρόν, αλλά αφού μεριμνούσαται περί των λουτρών σας, ε συγχωρήσθαι.

  Χαίρω τα μάλλα που θα σας υιοθετήσει η καλή κυρία Κόλβυ, διότι είναι πλούσια εξαιρετικώς και με πολλά λεφτά αισθήματα. Συγχαρητήρια κυρία Κόλβυ, κάμνετε έργον θεάρεστον που περιμαζεύεται τα κοράσια αυτά. Του χρόνου τέτοιον καιρό θα ειμπορούν τα κοράσια να κάμνουν λουτρά εις τας Ελβετίας και βόλτας εις το κρατίδιον Μοναχόν.

 4. Anonymous Alexis Colby 

  Merci Ιφιμέδεια darling για τον καλό σου λόγο! xxx

  Αχ, γλυκαί μου Δύο Ορφαναί τα καλύτερα έρχονται! xxx

 5. Anonymous ioudas 

  το κοινό σας αδημονεί για νεο ποστ. γιατί αργείτε;;

  ενας θαυμαστης

 6. Anonymous ziziporn 
 7. Anonymous ziziporn 
 8. Anonymous sexwwwsex 
 9. Anonymous Anonymous 

  college males spanking http://uk.geocities.com/models183men/college-males-spanking.htm
  [url=http://hometown.aol.com/teeny25165675/free-download-able-norton-antivirus.htm]free download able norton antivirus[/url]
  gay dick rape

 10. Anonymous Anonymous 
 11. Anonymous Anonymous 

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


ποιαι;

Previous posts

μνήμαι

αγαπημέναι περιοχαί