Είμεθα ορφαναί. Και αι δύο.όχι φόρουμ, περικαλώ. εμείς μπλογκ έχομαι.


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Αι ταλαίπωραι μοίραι μας οδήγησαν εις τους δρόμους σήμερον, μιαν τυπικόν σαββατιάτικον μεσημβρίαν κατά τας οποίας ώρας συνηθίζομαι να περιπατούμαι εις το κέντρον. Αυτά που μας συνέβησαν, όμως, ούται μετά των Παθέων του Χριστού δεν θα τα εσυγκρίναμαι!

Έχοντας συνέλθει από τα μπαράζ κλανίων, αι αδελφαί μοι θέλησαι να ιδεί ξανά το φως του ηλίου κι μου επρότειναι να κατεβούμαι δια καφέν ή άλλα ροφήματα εις την πλατείαν Συντάγματος, την οποία έχουν φτιάξει και πόσο όμορφαι είναι, να πηγαίνεται δια να χαλαρώνεται κι εσείς, προσοχή μοναχά μην σας έλθει εις την κεφαλήν κανένα από αυτά τα παλαιόπαιδα που εκτοξεύονται εξ ουρανέως μετά ξύλινης σανίδος επί ποδώς και σκάναι πάνω στα μάρμαρα ωσάν καρπούζια, και καλά να σκάναι επί του μαρμάρεως, το χείριστο είναι να σκάσουν επί της κράνας σας.

Επήγαμαι, που λέται, εις το Σύνταγμαν αλλά πολύς ήτο ο κόσμος και αι αδελφαί μοι άρχισαι το γαλλικόν της αναφερόμενη εις τους βλαχοκατοίκους της πόλεώς μας που μάλλον επέστρεψαν από τα χωρία τους και μαζικώς μεσημερίς σήμερον απεφάσισαν να βγουν εις τας Ερμού δια τα ψώνια των.

Γενικώς δεν παρακολουθούμαι τα νέα εμφανισιολογικά τρεντ, γι’ αυτό και απορήσαμαι δια την πλείστη τόση κουκούλα και τας εμμονάς εις την κάλυψην προσώπου κι κρανιομετωπικής χωρός. Μα τόσο κακόν πράττει αι τρύπαι του όζοντος, πια; Που βαδίζει αι κοινωνίαι μας; Αν σε ολίγα χρόνια πρέπει να κυκλοφορούμαι όπως αι ταλαίπωραι μουσουλμάναι γυναίκαι δια να μην πάθομεν ζημίες από τον ήλιον, δεν τη θέλομαι αυτή τη ζωή, να μας τις πάρεται πίσω και των δυό μας!

Καθώς επίναμαι τους καφέδαι μας, παρατηρήσαμαι ταραχαί μεγάλαι επί της ενάρξεως της οδού Ερμού. Κοιταχτήκαμαι και αι δύο και αναρωτηθήκαμαι εάν άρχισαν τίποται εκπτώσεις πάλι. Αλλά, όχι. Το λαοπληθές κουκουλοφόρον κοινόν διασυρρέετο εις αμερικανικόν ταχυφαγείον, όπου τα τυρμπάν έβγαζαν εξωτερικώς και κακήν κακώς προσωπικόν και πελατολόγιον κι ύστερα... έσπαζον το κατάστημα! Αι αδελφαί μοι εσχολίασον: «Πεινά ο κόσμος, καλή μου. Άνοιξαι τα ομάτιά σου και δες πως κάνει δια ένα μενού των πενηντάκοντα λεπτών...»

Ύστερα ήλθον πολλαί άρρεναι εις στολάς αγριευτικάς και άρχισαν να πετούν καπνιστικά αντικείμενα εις τα πεινασμένα παιδία, «Τι ντροπή!», φώναξον εγώ, άναψαν και φλόγαι, αυτό δεν το αντιλήφθην αιτιολογικώς, ο καιρός είναι ικανοποιητικότατος ταύτη εποχήν.

Επειδή αι καπνοί, αι φωναί, αι τρεχάλαι των νεαρών και κάτι κύριοι μετά καμερών που κυνηγούσαν όλους τους άνωθεν μαζί μας εχάλασαν τας βόλται μας, είπαμαι να αναβάλλομαι την κάθοδό μας εις τας Ερμού δια κατιτίς σε ψώνια κι επιστρέψαμαι εις τον οίκο μας περιπατητικώς. Εις τον δρόμον της επιστροφής ρωτήσαμαι κάποιους κυρίους εάν συνέβαιναι κάποιο εορταστικόν γεγονός και μας είπον πως επρόκειτο δια συγκέντρωσην κάποιου φόρουμ. Καθώς περιπατούσαμαι και αι δύο εσχολιάσαμαι με τον κάκιστον τρόπον τας συνήθειας κι ενοχλητικάς συμπεριφοράς των κατόχων φόρουμ και δια άλλην μίαν φοράν χαρήκαμαι τόσον που μεταπηδήσαμαι εις την οικογένειαν των μπλόγκερς. Τουλάχιστον αι τελευταίοι όταν συγκεντρώνονται το κάνουν δια να χορέψουν. Πολιτισμός, αγαπηταί μας.

Υ.Γ. Μην ξεχάσω τον τονισμόν δραματικής λεπτομερείας: αι αδελφαί μοι έσπασον τακούνιόν της και χρειάζετο να την εσέρνων επί των ώμων μου για κάποια μέτρα ανηφόρος! Ούτε του Ιησού Χριστού τέτοιο κάζον!

αι άλλη ορφανή


15 Responses to “όχι φόρουμ, περικαλώ. εμείς μπλογκ έχομαι.”

 1. Anonymous Allu Fun Marx 

  H χαρά του "άλφα γιώτα"!

 2. Anonymous ιφιμέδεια 

  Οίμοι τάλαναι ορφαναί..
  οποίαι ταλαιπωρείαι επέπεσον επί των κεφαλών υμών!

  Είναι γνωστόν τοις πάσι ότι οι συχνάζονται αις φόρουμ κάνουν τούτο μαι περισσή φόρα, ώσται είναι δυνατόν να τρομοκρατήσουν κάθε αθώα κορασίδα εις το πέρασμά των.

  Έσεσθε προσεκτικαί καλαί μοι ορφαναί, οι καιροί είναι χαλεποί, ώσται μην εγκαταλείπεται την θερμήν αγκάλην των μπλογκ χωρίς λόγον σοβαρόν.

 3. Anonymous the iblog team 

  Αληθώς, εμάθαται περί τίνων φόραι επρόκειτο; Μήπως ήτο αι φόραι της Δέσποινος Βανδού και διεμαρτύροντο δια την συμμετοχήν της A. Βίσσεος εις την Ευρω-όραση - ήτοι Eurovision?

 4. Anonymous un certain plume 

  Ελπίζω να μην έκλαναι αι αδελφαί σας ενώ την εσέρναται επί των ώμων σας! Αλλά και να το έπρατται μην την κακολογήται την δόλιαν, σίγουρως θα έκλαναι δια το καλόν σας, αφού με την αεροπροώθηση που θα παρήγον αι κλάναι δε θα λαχανιάζαται τόσον υπερβολικώς.

 5. Anonymous αι άλλη ορφανή 

  Μιλώντας δια Ευρω-όραση, ενθυμούμαι πως εχθές το βράδυον βλέπαμαι εις την τηλεόρασην της ΕΤ3 ένα ευχάριστος αφιέρωμα μαι τραγούδια του διαγωνισμού ταύτου από τας δεκαετίας του εξήντα. Πανέμορφον, ευχόμαι να επαναπροβληθεί.

  Οι κυρίαι Βίσσες και Βάνδες τραγουδιάραι δεν είναι; Πρέπει να έχομεν ιδεί μουσικά βίντεο μαι αυταί. Αλλά δεν είναι των γούστων μας.

  Υ.Γ. Μακάριον αι κλανίαι της αδελφής μοι να λειτουργούσαν κι προωθητικώς, θα μαι βοηθούσαι αρεστώς. Αλλά μόνον μπόχην παρήγαγαν.

 6. Anonymous the iblog team 

  Πού είσται αγαπηταί ορφαναί;

  Θα πάθομαι στερητικόν σύνδρομον!

  Επιστρέψαται.

 7. Anonymous αι άλλη ορφανή 

  Βολτάρομαι συχνώς, καλαί! Μη μας εβάζεται και τας φωνάς.

 8. Anonymous Alexandros 

  Πολλαί βόλται πρέπει να κάμεται αγαπηταί μου... μας λείπεται σφόδραν.

 9. Anonymous sensualmonk 

  γράφεται!
  [να χερρώμεθα]

 10. Anonymous forced sex 

  Wellcome to the real world.

 11. Anonymous forced sex movies 

  Greatings to you. Can you help me to find any more info?

 12. Anonymous Anonymous 

  scuba gay leather http://uk.geocities.com/cute963picture/scuba-gay-leather.htm
  [url=http://uk.geocities.com/gay791gay/gay-european-men-sex.htm]gay european men sex[/url]
  planning a motorcycle poker run

 13. Anonymous Anonymous 
 14. Anonymous Anonymous 

  [url=http://hometown.aol.com/casinos319progre/order-poker-bot.htm]order poker bot[/url]

 15. Anonymous Anonymous 

  boy teens in leather

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


ποιαι;

Previous posts

μνήμαι

αγαπημέναι περιοχαί