Είμεθα ορφαναί. Και αι δύο.πτηνόν ωδικόν.


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Αγαπητοί μας αναγνώσται, αι μικραί μοι αδελφή κάπως υπερέβαλλαι εις την διήγησιν και σας τα παρουσίασαι ολίγον διαφορετικά από ότι τω όντι συνέβησαν, επειδή δεν έχει ακόμη ξεπέρασει έν σημαντικόν παιδικόν τραύμα. Πράγματι, εχθές το βράδυ έκλανον ηχηρώς διότι εκ του ντελιβερέος εντός μοι ελάμβαναι χώραι επιπλοκαί του παχέος εντέρου και αι κλανιαί μοι ήσαν αληθινώς θορυβώδαι. Λησμονεί όμως αι αγαπηταί μοι αδελφή - που να της ξεφουσκώσουν αι σιλικόναι - να αναφέρει πόσον ήσαν και θεατρικώδαι και πολύ διασκεδαστικαί μουσικώς, σαι βαθμό μάλιστα που άπανται αι γείτοναι χεροκροτούσαν παραληρηματικώς. Γιατί; Θα σας είπω.

Από ταις ημέραι μας εις το ωδείον, όταν ήμεθα μικρούλαι, εκπαιδευθήκαμαι εις τον μουσικόν εξαερισμόν· να αεριζόμασθαι δηλαδή εις διαφορετικαί τονικότηται χρησιμοποιούσαις μάλιστα έν μουσικόν όργανον ωνομαζόμενον κλανιώλαν. Καθεμία είχαι την ιδικήν της προσωπικήν κλανιώλαν ταις οποίαι αμφοτέραι είχαμαι κληρονομήσει από ταις γιαγιαί μας Ηγησιπύλη και Μαρτιναναβρατίλοβα (εγώ είχον εις την κατοχήν μου της γιαγιός Ηγησιπύλης και αι αδελφή μοι της γιαγιός Μαρτιναναβρατιλόβης). Αι ιδική μου ήτο εβένινος και χρυσοποίκιλτος σταις απολήξαι ενώ αι ιδική της από ταπεινήν καρυδιάν και άνευ λοιπών μπιχλιμπιδίων.

Μια μέρα, μανουριάσασαι επειδή κατσικώσαναι σαι εκείνην το ευτελές κειμήλιον, έσπασαι την ιδικήν της και ερωτηθήσαι τι απέγιναι το όργανον αποκρίθηκαι πως το είχαι λησμονήσει τάχαται εις το ωδείον. Ο πάτερ ημών, που είχαι αυστηραί αρχαί, εθύμωσαι, της έσκασαι έναν φούσκον και της στέρησαι το δικαίωμα χρήσης της ιδικής μοι κλανιωλός μαι αποτέλεσμα εγώ να προχωρήσω ενώ αύτη να παραμείνει στούρνος εις τα μουσικά.

Έκτοται, και παρότι πολλαί φοραί χαρακτηρίστηκα από τον εγχώριον και τον αλλοδαπόν Τύπον "πτηνόν ωδικόν" για ταις ικανότηται μοι, αύτη μαι εμπαίζει και μάλιστα δημοσίαι. Τι να κάμνω όμως που πλέον είμεθα ορφαναί, δεν έχομαι παρά η μία την άλλην και αι δύο ανσάμπλ πού την κεφαλήν κλίναι; Την συγχωρώ!

αι μία ορφανή (αι μεγαλόψυχος)


13 Responses to “πτηνόν ωδικόν.”

 1. Anonymous the iblog team 

  Τι class!

 2. Anonymous un certain plume 

  Αι κλανιαί σας είναι εθιστικαί. Κι άλλαι, κι άλλαι!

 3. Anonymous αι δύο ορφαναί 

  Αι σκαταί ολαί, που θα μου παριστάνεις την μεγαλόψυχος. Αι κυρίοι δεν υπέστησαν τη μπόχα σου, δι' αυτόν μιλάς με την μύτην υψηλάν...

 4. Anonymous αι μία ορφανή 

  Ντροπή αδελφή μοι! Τι γλώσσα είναι αυτή; Αγαπηταί αναγνώσται, μην μας περάσετε για τίποται καριόλαι. Απλώς αι αδελφή μοι είναι ολίγον ευέξαπτος εκ του ζωοδίου της. Παρακαλώ μην την παρεξηγήσεται! Στα καλύτερα σχολεία την εστείλαμαι αλλά μας προέκυψαι ολίγον βουκόλαι. Ευχαριστούμαι δια την επίσκεψιν πάντως.
  (πάλι ρεζίλι γίναμαι...)

 5. Anonymous Ιφιμέδεια 

  Σεβασταί οικοδέσποιναι,

  χαίρετε! Οποία χαρά να απαντήσω εις την ευλογότσαρκάν μου δύο ευγενεστάται δεσποινίδαι ως υμείς!

  Ευχαριστώ την ομάδα του iblog (αποτελουμένη εξ όσων αντιλαμβάνομαι εξ ενός και μόνον) που μοι άνοιξε τους οφθαλμούς και μοι υπέδειξε την οδόν τούτην ίνα σας ανακαλύψω κι εγώ και να διαβάσω ιδίοις φακοίς επαφής τας ειδήσεις σας!

  Παρακαλώ θερμός ίνα χρησιμοποιείτε ευκρινέστερους ψευδωνυμικούς χαρακτηρισμούς, διότι μπερδεύουμαι. Άμα πάλι δεν θέτε, δεν πειράζει, θα διαβάζω πολλάκις έκαστον σχόλιον και ποστ ίνα το αντιληφθώ περαιτέρω.

  Πόσον εχάρην που απήντησα επιτέλους καλά κοράσια εξ ηθικής οικίας ορμώμενα μέσα εις αυτό το σατανικόν διαδίκτυον! Επήξαμεν εδώ μέσα εις τας βωμολοχίας και τας πεοληχίας και τα γυμνά οπίσθια και τα στητά στήθη! Ήμαρτον Παναγία μου.

 6. Anonymous Alexandros 

  Μάλλον είσθε Κερκυραίαι ορφαναί, καθότι η κλανιώλαν αποτελεί απαραίτητον αξεσουάρ κάθε κερκυραϊκού σπιτιού, που σέβεται τον εαυτόν του...

  Τα σέβη μου! Σας λατρεύω! Και συνεχίσθε τας κλανιαί σας!

 7. Anonymous Πιπεριά 

  Δηλαδή τι ζωόδια είστε;
  (Ερωτώ διότι είμαι ψυχολόγος - αστρολόγος εις το επάγγελμα)

 8. Anonymous the iblog team 

  Τι class! Θα αναφωνήσω και πάλι. Και τούτην τη φοράν αναφέρομαι εις τα comments τα οποία στο σύνολό των, προσαρμόζουν την Ελληνικήν στο ύφος του ιστολογίου τούτου. Μου φαίνεται, αγαπηταί ορφαναί, πως συγκεντρώσατε την αφρόκρεμαν, την σαντιγύν θα έλεγα, της ιστολογόσφαιρας εις τας διαδικτυακάς σας εστίας.

  Ευοί Ευάν!

 9. Anonymous αι δύο ορφαναί 

  Νομίζομαι ότι θα κλάσομαι από την συγκίνησιν! Τι αγάπη πρωτόγνωρος είναι τούτη! Τι αγκαλιά ζεστή! Τι θαλπωρή! Θαρρείς και αποκτήσαμαι μια οικογένειαι έν πράγμα! Σας ευχαριστούμαι όλους και σας ασπαζόμασθαι τον καθέναν ξεχωριστώς! Οπότε επιθυμείται περάσθαι δια βιενουαζερίαι και τέϊον!

  Προσφιλεστάται Πιπεριά, το ζήτημα του ζωοδίου μας θα προτιμούσαμαι προς το παρόν να παραμείνει κρυπτόν. Αλήθεια εσείς τι πιπεριά είσθαι; Μαι κιμάν ή λαδερός;

 10. Anonymous Dormammu 

  Ομολογώ ότι εντυπωσιάσθην απο όλην την φιλολογία περί κλάνειν που αναπτύξατε....

 11. Anonymous πιπεριά 

  Είμαι μία πιπεριά - θαυμάστρια σας.
  Πείτε μας τι ζώδια είστε σύμφωνα με την σινικήν αστρολογίαν.

 12. Anonymous Anonymous 

  oceanside california casinos http://hometown.aol.com/casinos319progre/oceanside-california-casinos.htm
  [url=http://hometown.aol.com/casinos319progre/casinos-northern-wisconsin.htm]casinos northern wisconsin[/url]
  free gay gallery gang bang slave thumbs

 13. Anonymous Anonymous 

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


ποιαι;

Previous posts

μνήμαι

αγαπημέναι περιοχαί