Είμεθα ορφαναί. Και αι δύο.θορυβημέναι ευωδίαι.


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Εχθές το βράδυ η αδελφή μου είχαι αέρια. Πολλά αέρια. Είχαι σηκώσει μποφώρ, σας λέγω! Κάτι την επείραξεν εκ του ντελιβερέος, μονολογούσε όλη τη νύκταν. Κι έκλανεν θορυβωδώς. Ακόμη κι εγώ, η οποίαι δεν ευαισθητοποιούμαι συχνά από ταύτο γεγονός, λίγο έλειψεν να καλέσω το πλησίον αστυνομικόν παράρτημα δια διατάραξην κοινής ησυχίας.

Γκανγκστερικό έργον έγιναι ο οίκος μας. Κάθε λεπτό και βόλι! Και δε μπορούσαι και να το σταματήσει η κακόμοιραι. Αι γείτοναι τηλεφωνούσαν θορυβημένοι, εγώ βρισκόμουν ιδιαιτέρως θορυβημένη, θορυβούσαι κι η αδελφή μου η δόλια. Ταράχτηκαι ολόκληρη αι πολυκατοικίαι μας. Κι εγώ φλιτάριζα εις τον χώρον δια ώρας...

Τι ντροπή.

Απόψαι θα την έχω εις καραντίνα. Νηστικιάν!

αι άλλη ορφανή


7 Responses to “θορυβημέναι ευωδίαι.”

 1. Anonymous un certain plume 

  Κλάνω από τα γέλια.

 2. Anonymous the iblog team 

  Έντοναι κοιλιακαί (και πρωκτικαί) δραστηριότηται αι αδελφα...

  Αι μικραί σεισμικαί δονήσεις -φαντάζομαι- οφείλονται σε εσαί, ορφανή 1.

  Υγιαίνεται...

 3. Anonymous the iblog team 

  ...αι αδελφαί εννοούσα. Μου ξέφυγαι το γιώτα.

 4. Anonymous Anonymous 

  free gay incest rape http://uk.geocities.com/pre682bi/free-gay-incest-rape.htm
  [url=http://uk.geocities.com/cute963picture/wife-spanking-men.htm]wife spanking men[/url]
  bondage story male

 5. Anonymous Anonymous 
 6. Anonymous Anonymous 

  [url=http://uk.geocities.com/gay791gay/gay-cops-spanking.htm]gay cops spanking[/url]

 7. Anonymous Anonymous 

  diet pills online pharmacy fast weight loss

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


ποιαι;

Previous posts

μνήμαι

αγαπημέναι περιοχαί