Είμεθα ορφαναί. Και αι δύο.αι δυο ορφαναί περιπατούν εις τη νύκτα.


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...Απόψαι αποφασίσαμαι να βγούμαι δια έναν περίπατον. Αι άλλη μου ορφανή αδελφή δεν αισθάνετο καλώς, έτσι καθίσαμαι εις κεντρικόν καφαί όπου μας σέρβιραν σοκολάται και κάτι αλκοολούχο δια εμαί.

Μετά χαράς ανακαλύψαμαι το άνοιγμα της οδού Βουκουρεστίου, εις τα καφαί της οποίας έχομεν φάει τα νιάτα μας, αναμένοντας τας ενάρξεις παραστάσεων εις το κινηματοθέατρον Παλλάς αλλά κι εκείναι της αγαπημένης μας παιδίσκης, της Αλίκης (από τας οδούς Αμερικής εκείνη). Και αι δυο μας χαροποιηθήκαμαι ιδιαιτέρως δια την πεζοδρόμηση και αυτού του τμήματος της οδού Βουκουρεστίου και θα θέλαμαι να προτείνομαι εις τον επερχόμενο Δήμαρχο της πόλεώς μας να πράξει παρομοίως και δια την πεζοδρόμηση μέρους της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, διότι κινδυνεύομαι διαρκώς κάθαι φοραί που διασχίζομαι τον δρόμον δια να περάσομαι απέναντι. Κάνται κάτι, σας παρακαλούμαι.

Επίσης, ας ανοίξει κάποιος ένα καφαί εις αυτό το τμήμα της Βουκουρεστίου ξανά, μας έχουν φάγει αι ξενιτιαί. Τώρα με τον πεζόδρομον θα είναι τόσο χαριτωμέναι αι βόλται μας εκεί. Κι ένα ρόφημα θα το επιθυμούμαι.

αι άλλη ορφανή


1 Responses to “αι δυο ορφαναί περιπατούν εις τη νύκτα.”

  1. Anonymous rbnjxkts 

    [URL=http://xgjxdgps.com]vqvhfnkp[/URL] zjlqbwot http://vwbtwaeb.com ojvpxxis cvnysaah uswefyce

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


ποιαι;

Previous posts

μνήμαι

αγαπημέναι περιοχαί