Είμεθα ορφαναί. Και αι δύο.καλώς ήλθαται.

3059 comments

Είμεθα δύο ορφαναί και διαβαστεραί. Ήλθαμαι εδώ για να σας περιλάβουμαι. Νομίζουμαι πως θα μας αγαπήσεται.
αι δύο ορφαναί


ποιαι;

πρόσφαται επιστολαί

μνήμαι

αγαπημέναι περιοχαί